2410257246 Κύπρου 93, Λάρισα mpoutlas.drive@gmail.com
hero image


 

Διπλώματα Αυτοκινήτου
Σχολή Οδηγών Μπούτλας Αχιλλέας  - Διπλώματα Όλων Των Κατηγοριών - Αναθεωρήσεις - Διεκπεραιώσεις
- Ειδικές Άδειες Ταξί - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Φορτηγών - Λεωφορείων - Λάρισα

 

Η διαδικασία εκπαίδευσης για την οδήγηση ενός αυτοκινήτου ξεκινά συνήθως στην ηλικία των 18 ετών. Από αυτό το σημείο και έπειτα, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία του υποψηφίου.

Για τον αρχάριο οδηγό που αποκτά νέο τύπου δίπλωμα, η υποχρέωση ανανέωσης της άδειάς του είναι κάθε 15 χρόνια, περιλαμβάνοντας αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, μέχρι την ηλικία των 65 ετών. Στη συνέχεια, η ανανέωση απαιτείται κάθε τρία χρόνια, εφόσον οι ιατροί επιβεβαιώνουν την επάρκεια του οδηγού.

Οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου επιτρέπεται να οδηγούν οχήματα σε διάφορες κατηγορίες:

Κατηγορία Β1: Απευθύνεται μόνο σε άτομα που έχουν ήδη άδεια οδήγησης αυτής της κατηγορίας, εκδοθείσα από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή τη μετατροπή σε ελληνική άδεια.
Κατηγορία Β: Επιτρέπεται η οδήγηση αυτοκινήτων με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg, σχεδιασμένων για μεταφορά έως οκτώ (8) επιβάτες, εκτός από τον οδηγό. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με ρυμουλκούμενο, υπό τον όρο ότι η συνολική μάζα δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg, και η οδήγησή τους επιτρέπεται με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

 

 

     
     
 


Για να ξεκινήσεις τη διαδικασία εκμάθησης και απόκτησης διπλώματος οδήγησης, πρώτο βήμα είναι η έκδοση του Δελτίου Εκπαίδευσης & Εξέτασης (ΔΕΕ).

Αν πρόκειται για την πρώτη φορά που ασχολείσαι με αυτόν τον τομέα, πρέπει να::

 • Διαθέτεις ΑΦΜ: Πρέπει να έχεις αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 • Διαθέτεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας: Η ταυτότητα ή η άδεια πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 185 ημέρες.
 • Παρέχεις 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4cm x 6cm): Χρειάζονται 4 φωτογραφίες για τις διάφορες εγγραφές.
 • Περνάς από Παθολόγο & Οφθαλμίατρο: Απαιτείται ιατρική έγκριση από παθολόγο και οφθαλμίατρο.
 • Εκδίδεις & πληρώνεις τα αντίστοιχα τέλη (μέσω e-Παράβολο):
  Άδεια οδήγησης Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση κωδ. 20
  Ενοποιημένο Αρχική Χορήγηση κατηγορίας κωδ. 32
  Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 2037
  Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 2038
 • Συμπληρώνεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος: Υποβολή αίτησης για εκτύπωση του διπλώματος.
 • Συμπληρώνεις την Αίτηση Αρχικής Χορήγησης (Μ-ΤΑΟ01) του Υ.Μ.Ε.: Υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας χορήγησης.

Σε περίπτωση που επιθυμείς επέκταση του διπλώματός σου, πρέπει να::

 • Διαθέτεις ΑΦΜ: Απαραίτητο για κάθε διαδικασία, ο αριθμός του Φορολογικού Μητρώου.
 • Παρέχεις 2 φωτογραφίες για το δίπλωμα (4cm x 6cm): Χρειάζονται για τις διάφορες εγγραφές.
 • Διαθέτεις Ελληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή εργασίας: Η ταυτότητα ή η άδεια πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 185 ημέρες.
 • Διαθέτεις δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας: Απαιτείται όταν επιθυμείς επέκταση σε συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος.
 • Εκδίδεις & πληρώνεις τα αντίστοιχα τέλη (μέσω e-Παράβολο):
  Ενοποιημένο Επέκταση σε κατηγορία κωδ. 33
  Δοκιμασία Προσόντων και συμπεριφοράς κωδ. 2038
 • Συμπληρώσεις την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος: Υποβολή αίτησης για εκτύπωση του επεκταθέντος διπλώματος.
 • Συμπληρώσεις την Αίτηση Επέκτασης κατηγοριών (Μ-ΤΑΟ02) του Υ.Μ.Ε.: Υποβολή αίτησης για έκδοση της επέκτασης στις κατηγορίες που επιθυμείς.
 

 

 

Αν είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι με τον χώρο και η κάρτα εκπαίδευσής σου έχει εκδοθεί, το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσεις στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πριν από τις εξετάσεις οδήγησης.

Για τη θεωρητική εκπαίδευση, πρέπει να παρακολουθήσεις 21 ώρες θεωρίας στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών). Αυτό θα σου προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να πετύχεις στις θεωρητικές εξετάσεις, καλύπτοντας θέματα όπως τα σήματα οδήγησης.

Για την πρακτική εκπαίδευση, πρέπει να ολοκληρώσεις 25 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, είτε με αυτόματο είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό θα σου προσφέρει την απαραίτητη άνεση στο χειρισμό του αυτοκινήτου, γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεξιότητες οικονομικής οδήγησης και ικανότητα στάθμευσης, προετοιμάζοντάς σε για τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

Εάν έχεις ήδη δίπλωμα μοτοσυκλέτας, η υποχρέωσή σου περιορίζεται σε 18 ώρες πρακτικής οδήγησης και εξέτασης.