2410257246 Κύπρου 93, Λάρισα mpoutlas.drive@gmail.com
hero image


 

Διπλώματα Μοτοσυκλετών
Σχολή Οδηγών Μπούτλας Αχιλλέας - Διπλώματα Αυτοκινήτου - Διπλώματα Όλων Των Κατηγοριών - Αναθεωρήσεις - Διεκπεραιώσεις
- Ειδικές Άδειες Ταξί - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Φορτηγών - Λεωφορείων - Λάρισα

 

Η ηλικία που κάποιος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης για μοτοσικλέτα εξαρτάται από την επιλογή κατηγορίας:

 • Για την κατηγορία ΑΜ, είναι δυνατόν να ξεκινήσει κανείς από τα 16 χρόνια με την προϋπόθεση της υπογραφής του κηδεμόνα.
 • Για την κατηγορία Α1, η κατάλληλη ηλικία είναι από τα 18 χρόνια.
 • Για την κατηγορία Α2, μπορεί κανείς να ξεκινήσει από τα 20 χρόνια.
 • Για την κατηγορία Α, η κατάλληλη ηλικία είναι από τα 24 χρόνια ή μετά από 2 χρόνια κατοχής του διπλώματος κατηγορίας Α2.
 

 

     
     
 

Ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία που έχετε επιλέξει, μπορείτε να οδηγήσετε τα ακόλουθα είδη οχημάτων:

 • Κατηγορία ΑΜ: Μοτοσυκλέτες με κυβισμό έως 50 cm³ και ελαφρά τετράτροχα οχήματα.
 • Κατηγορία Α1: Μοτοσυκλέτες με μέγιστο κυβισμό 125 cm³, μέγιστη ισχύ 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, καθώς και τρίτροχα μηχανοκίνητα με ισχύ έως 15 kW.
 • Κατηγορία Α2: Μοτοσυκλέτες με μέγιστη ισχύ 35 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από τροποποίηση άλλης μοτοσυκλέτας με ισχύ περισσότερη από διπλάσια από την αρχική.
 • Κατηγορία Α: Όλες οι μοτοσυκλέτες και τρίτροχα μηχανοκίνητα με ισχύ άνω των 15 kW.
 

 

 

Αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία εκμάθησης της οδήγησης, ο πρώτος σας βήμα είναι να αποκτήσετε το Δελτίο Εκπαίδευσης & Εξέτασης (ΔΕΕ). Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις σας.

Για να αποκτήσετε το πρώτο σας δίπλωμα οδήγησης, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα::
 • Να διαθέτεις ΑΦΜ.
 • Να έχεις Έλληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας (η οποία να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες).
 • Να προσκομίσεις 2 φωτογραφίες διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 • Να επισκεφτείς παθολόγο και οφθαλμίατρο για ιατρικές εξετάσεις (κόστος 2 x 10€).
 • Να εκδώσεις και να πληρώσεις τα εξής παραβολά μέσω e-Παραβόλου:
 • Άδεια οδήγησης (Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση κωδ. 20)
 • Ενοποιημένο Αρχική Χορήγηση κατηγορίας κωδ. 32
 • Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 2037
 • Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς κωδ. 2038
 • Συμπληρώσετε την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος.
 • Συμπληρώσετε την Αίτηση Αρχικής Χορήγησης (Μ-ΤΑΟ01) του Υ.Μ.Ε.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, θα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.

Για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης για μοτοσυκλέτα, απαιτούνται τα εξής:
 • Να διαθέτεις ΑΦΜ.
 • Να έχεις Έλληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας (η οποία να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον 185 ημέρες).
 • Να προσκομίσεις 2 φωτογραφίες διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 • Να επισκεφτείς παθολόγο και οφθαλμίατρο για ιατρικές εξετάσεις (κόστος 2 x 10€).
 • Να εκδώσεις και να πληρώσεις τα εξής παραβολά μέσω e-Παραβόλου:
  Άδεια οδήγησης (Χορήγηση-Επέκταση-Ανανέωση κωδ. 20)
  Ενοποιημένο Αρχική Χορήγηση κατηγορίας κωδ. 32
  Θεωρητική Εξέταση Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. κωδ. 2037
  Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς κωδ. 2038
 • Συμπληρώσετε την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος.
 • Συμπληρώσετε την Αίτηση Αρχικής Χορήγησης (Μ-ΤΑΟ02) του Υ.Μ.Ε.
Για να επεκτείνεις το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, πρέπει να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:
 • Κατέχεις αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Παράγεις δύο φωτογραφίες, διαστάσεων διαβατηρίου (4cm x 6cm).
 • Κατέχεις Έλληνική Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας, με ισχύ τουλάχιστον 185 ημέρες.
 • Διαθέτεις ισχύον δίπλωμα οδήγησης για αυτοκίνητο.
 • Ανοίγεις λογαριασμό στο e-Παράβολο και εκδίδεις τις αναγκαίες παραβολές, συγκεκριμένα:
  Ενοποιημένο Επέκτασης στην κατηγορία με κωδικό 33.
  Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς με κωδικό 2037.
  Δοκιμασία Προσόντων και Συμπεριφοράς με κωδικό 2038.
 • Συμπληρώσετε την Αίτηση Εκτύπωσης Διπλώματος.
 • Συμπληρώσετε την Αίτηση Αρχικής Χορήγησης (Μ-ΤΑΟ02) του Υ.Μ.Ε.

 

 

 

     
     
 

Έχοντας ήδη λάβει την κάρτα εκπαίδευσης, είστε έτοιμος να προχωρήσετε. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να παρακολουθήσετε ορισμένα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα πριν από τις εξετάσεις οδήγησης.

Για την πρώτη άδεια οδήγησης:

Θεωρητική Εκπαίδευση

Για να είστε προετοιμασμένοι για τις θεωρητικές εξετάσεις, απαιτείται να παρακολουθήσετε συνολικά 31 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών). Αυτό θα σας παράσχει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να περάσετε με επιτυχία τις θεωρητικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων οδήγησης τόσο για αυτοκίνητα όσο και για μοτοσυκλέτες.

Πρακτική Εκπαίδευση

Για να προετοιμαστείτε για τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, απαιτείται να πραγματοποιήσετε 14 ώρες πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα, είτε με αυτόματο κιβώτιο για κατηγορία ΑΜ ή Α1, είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών εκπαίδευσης, θα αποκτήσετε την απαραίτητη άνεση στο χειρισμό της μοτοσυκλέτας, θα κατανοήσετε και θα εφαρμόσετε τον Κανονισμό Οδικής Κυκλοφορίας, θα αναπτύξετε οικονομικές πρακτικές οδήγησης και θα εξασκηθείτε σε διάφορες διαδικασίες ελιγμών στην πίστα, προκειμένου να πετύχετε εύκολα στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

Οι 31 ώρες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και τις 20 ώρες θεωρίας για το αυτοκίνητο.

Σχετικά με την αναβάθμιση του διπλώματος μοτοσυκλέτας:

Θεωρητική Εκπαίδευση

Δεν υπάρχει υποχρεωτική θεωρητική εκπαίδευση και δεν απαιτούνται θεωρητικές εξετάσεις.

Πρακτική Εκπαίδευση
Για να προετοιμαστείτε για τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, απαιτείται η πραγματοποίηση 6 ωρών πρακτικής οδήγησης σε εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα, είτε με αυτόματο κιβώτιο (μόνο για κατηγορία Α1), είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών εκπαίδευσης, θα αποκτήσετε την άνεση στο χειρισμό της μοτοσυκλέτας, θα εξοικειωθείτε με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα εκπαιδευτείτε στην οικονομική οδήγηση και θα εξασκηθείτε σε τεχνικές ελιγμών στην πίστα, προκειμένου να περάσετε με επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

Σχετικά με την επέκταση του διπλώματος οδήγησης για αυτοκίνητο:

Θεωρητική Εκπαίδευση
Για να ετοιμαστείτε για τις θεωρητικές εξετάσεις, απαιτείται να παρακολουθήσετε 11 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στο ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών). Αυτό θα σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτύχετε στις θεωρητικές εξετάσεις, καλύπτοντας θέματα όπως τα σήματα οδήγησης των μοτοσυκλετών.

Πρακτική Εκπαίδευση
Για την προετοιμασία σας για τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, απαιτείται να ολοκληρώσετε 12 ώρες πρακτικής οδήγησης με εκπαιδευτική μοτοσυκλέτα, είτε με αυτόματο κιβώτιο για τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1, είτε με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών εκπαίδευσης, θα αποκτήσετε την απαραίτητη άνεση στο χειρισμό της μοτοσυκλέτας, θα εξοικειωθείτε με τον Κανονισμό Οδικής Κυκλοφορίας, θα εκπαιδευτείτε στην οικονομική οδήγηση και θα εξασκηθείτε σε διάφορες τεχνικές ελιγμών στην πίστα. Όλα αυτά με σκοπό την εύκολη προετοιμασία για τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.